Zapisnik skupštine HBS-a

logo_s-741x375

Zapisnik sa skušpštine HBS-a održane 20. lisopada 2017. godine možete vidjeti na slijedećem linku.