Snooker – SLUŽBENA RANGLISTA 21.2.2018.

Screen Shot 02-21-18 at 10.55 PM

Službena ranglista HR snookera na današnji dan, 21.02.2018., izgleda kao u prikazu:

Kompletna službena ranglista HBS-a

Ranglista Hrvatske snooker lige za aktualnu sezonu 2017/2018 (odigrana tri (3) od šest (6) ciklusa) izgleda kao u prikazu:

Kompletna ranglista Hrvatske snooker lige 2017/18

STATISTIKA:

              
Najviši break HSL-a u sezoni 2017/18
Najveći broj break-ova HSL-a u sezoni 2017/18
Udio klubova prema broju natjecatelja -HSL sezona 2017/18
Udio GRAND PRIX turniri
Udio CHALLENGE turniri

 

Krešimir Čudina