Poziv na redovnu skupština HBS-a

logo_s-741x375

Poziv na redovnu skupština HBS-a

POZIV

Temeljem članka 29. i 30. Statuta HBS-a te odlukom Upravnog odbora održanog 19. rujna 2017. godine, sazivam redovnu sjednicu skupštine HBS-a koja će se održati u petak 20. listopada 2017. u 17 sati u prostorijama biljar kluba “8 Ball” Sesvete, Kelekova 4, Sesvete.

Za sjednicu predlažem:
a. izbor radnog predsjedništva;
b. izbor verifikacijske komisije;
c. izbor zapisničara.

Dnevni red:

1. Primanje u pridruženo članstvo HBS-a klubova: Snooker klub “THE NUGGET” Zagreb i Biljarski klub “POOL” Rijeka.

2. Razrješenje dužnosti članova Upravnog odbora HBS-a Alena Nađsombata i Josipa Šušnjare te izbor dva člana Upravnog odbora HBS-a.

3. Razrješenje Nadzornog odbora HBS-a te izbor novih članova Nadzornog odbora HBS-a.

4. Revizija plana i programa za 2017. godinu: financijski i sportski.

5. Izvještaj o radu Upravnog odbora HBS-a: Matična knjiga članova, pravilnici HBS-a i ostalo.

6. Brisanje neaktivnih članova HBS-a.

7. Razno.

Molimo sve klubove da za svoje predstavnike ispune i ovjere vjerodavnice kako bi ih isti mogli zastupati na skupštini (1 klub – 1 predstavnik) te da ih pošalju na e-mail Saveza. Pravo sudjelovanja na skupštini imaju klubovi koji su uredno registrirani i usklađeni sa Zakonom o športu.

U Zagrebu, 19. rujna 2017. godine.

Ante Morić
predsjednik HBS-a