Pool osnovna pravila

Pool se igra na stolu sa šest rupa, a broj kugli varira ovisno o igri (od 8 do 15 raznobojnih numeriranih kugli te bijela kugla). Pravila su različita od igre do igre, ali sve tri najpopularnije suvremene inačice (osmica, devetka i desetka) zahtijevaju ubacivanje upravo kugle po kojoj je igra dobila ime za osvajanje svake pojedinačne partije.

Stolovi za pool imaju šest rupa i dolaze u različitim veličinama, a oni koji se najčešće upotrebljavaju za natjecanja su dimenzija 9 x 4,5 stopa, odnosno približno 254 x 127 cm.

Za pool se upotrebljava šesnaest kugli, odnosno jedna bijela kugla i petnaest raznobojnih kugli s brojevima. Nekada su se izrađivale od drveta, kamena ili bjelokosti, a danas se proizvode od fenolne smole i promjer im je 57,15 mm.

Standardna dužina štapa za pool je od 145 do 150 cm. Težine je najčešće od 500 do 600 grama. Kapica je promjera od 12,75 do 14 mm.

Pravila su različita, ovisno o disciplini (osmica, devetka, desetka ili straight), ali svima je zajedničko da zahtijevaju ubacivanje upravo kugle po kojoj je igra dobila ime za osvajanje svake pojedinačne partije.

U disciplini Osmica, na početku igre kugle se slažu u trokut s time da je crna kugla u sredini trokuta, a kugla u vrhu trokuta postavljena je na donjoj točki. Igra se s petnaest kugli koje se nazivaju objektne kugle i bijelom kuglom kojom se gađaju iste. Pobjednik je onaj igrač koji prvi ubaci sve svoje kugle u rupu i na kraju crnu kuglu označenu brojem osam u najavljenu rupu.

Disciplina Devetka se igra sa devet raznobojnih kugli koje su označene brojevima od 1 do 9 te sa bijelom kuglom. Kugle se postavljaju u obliku dijamanta (romba). Pri svakom izvođenju udarca, bijela kugla mora ostvariti kontakt s kuglom koja ima najniži broj, ali kugle ne moraju biti ubačene u rupu tim redom. Ako igrač na ispravan način ubaci bilo koju kuglu, on ostaje na potezu sve dok ne promaši, napravi faul ili dok ne pobijedi ubacivanjem kugle broj 9. Nakon promašaja, protivnik nastavlja igru iz pozicije koju je zatekao na stolu, ali nakon bilo kakvog faula, igrač koji je sljedeći na potezu igra bijelom kuglom iz bilo koje pozicije na stolu (ball in hand). Natjecatelj nije dužan najavljivati pojedine udarce.

Desetka je disciplina pool biljara s 10 objektnih kugli označenih brojevima od 1 do 10 te sa bijelom kuglom. Kugle se slažu u obliku trokuta. Svaka kugla se najavljuje, osim u slučaju početnog razbijanja kugli. Kugle se gađaju po brojčanom redoslijedu, a da bi udarac bio legalan, bijela kugla uvijek mora udariti u kuglu s najmanjim brojem na stolu. Pobjeđuje onaj igrač koji legalnim udarcem ubaci kuglu broj 10. U slučaju da se kugla broj 10 ubaci prilikom početnog razbijanja, ona se vraća na donju točku te isti igrač nastavlja s igrom.

Disciplina Straight je nominacijska disciplina. Natjecatelj mora najaviti kuglu i rupu. Natjecatelj dobiva po 1 bod za svaki pravilno najavljen i odigran udarac te nastavlja igru sve dok ne promaši kuglu ili dok ne napravi faul. Natjecatelj smije ubaciti prvih 14 kugli, ali prije nego što ubaci 15-tu kuglu (koja ostaje na poziciji) 14 ubačenih kugli moraju se ponovo složiti u trokut bez kugle na foot točki. Nakon slaganja trokuta, natjecatelj treba ubaciti 15-tu kuglu na način da bijelom, nakon udarca u 15-tu kuglu, razdvoji trokut i nastavi igrati. Pobjednik je natjecatelj koji prvi osvoji određeni broj bodova (između 100 i 150).