PH ZA OSOBE U KOLICIMA

Plakati-HBS-face-OsobeuKolicima

PH ZA OSOBE U KOLICIMA – OTKAZAN

Na žalost radi premalog broja prijava PH za osobe u kolicima je otkazan.

CUP ZA OSOBE U KOLICIMA – 1. i 2. TURNIR – NAJAVA

Prvenstvoa Hrvatske za osobe u kolicima – Cup za osobe u kolicima u sezoni 2019. održati će se za vikend 4. i 5. svibnja 2019. godine u prostorijama BK “8 Ball” Sesvete. Turnir u disciplini 8-Ball započinje u subotu 4. svibnja 2019. godine u 10:00 sati (ovisno o broju prijavljenih natjecatelja). Turnir u disciplini 9-Ball započinje u nedjelju 5. svibnja 2019. godine u 10:00 sati (ovisno o broju prijavljenih natjecatelja).

Na turnirima Cup za osobe u kolicima mogu se natjecati sve osobe u kolicima licencirane pri HBS-u. Prijavu za nastup na natjecanju dostavlja matični klub (skupno za sve natjecatelje i posebno za svaku disciplinu, ukoliko nije točno određena disciplina smatra se da natjecatelj igra obje discipline). Prijava se dostavlja organizatoru u pisanom obliku na e-mail adresu crotour@biljar.hr (zadnji rok za prijavu je srijeda 1. svibnja 2019. godine do 20:00 sati). Prijava mora sadržavati ime i prezime natjecatelja te godinu rođenja. Molimo kubove da se pridržavaju rokova za prijavu svojih natjecatelja. Sve naknadne prijave neće se uvažavati. Klub može prijaviti samo uredno licencirane natjecatelje.

Natjecatelj može otkazati nastup na turniru do 24 sata prije početka natjecanja (petak 3. svibnja 2019. do 10:00 sati). Nakon tog roka natjecatelj može otkazati nastup samo uz liječničku potvrdu u protivnom podliježe kazni. Nakon roka za prijavu i prije roka za odjavu klub je dužan na web stranici saveza saznati sve obavijesti o natjecanju (ili telefonom kontaktirati organizatora i primiti na znanje sve obavijesti o natjecanju). U slučaju nepropisne odjave natjecatelj podliježe sankcijama koje su navedene u Stegovnom Pravilniku HBS-a. Natjecatelji koji ne nastupe na turniru ne dobivaju bodove za taj turnir.

Ždrijeb turnira biti će obavljen i objavljen u najkasnije u petak 3. svibnja 2019. godine na stranici cuescore.com.

Kotizacije na turnirima za osobe u kolicima nema. Licenca za pojedinog natjecatelja iznosi 100,00 kn.

Obveze:
Molimo sve natjecatelje da se informiraju kod svojih klupskih predstavnika o licencama, liječničkom pregledu i pristupnicama koji su potrebni za nastupanje na turnirima. Podsjećam sve predstavnike klubova da svi prijavljeni natjecatelji moraju imati uredno riješene papire za natjecateljsku sezonu jer u protivnom neće moći nastupiti na turniru. Molimo natjecatelje da pola sata prije svog susreta budu u prostoru za natjecanje. Takoder, molimo natjecatelje da se pridržavaju pravila dress code-a te ostalih pravila određenih pravilnikom natjecanja, jer u protivnom neće moći nastupiti na turniru. Molimo sve da pročitaju Sportski pravilnik HBS-a, kao i ostale dokumente za 2019. sezonu.

Za sva ostala pitanja ili pojašnjenja stojimo vam na raspolaganju te vas molimo da se obratite na službeni e-mail saveza (hbs@biljar.hr).