Opće informacije

Pod pojmom biljar podrazumijevamo grupu igara na pravokutnom stolu (s ili bez rupa) na kojem igrači pomoću biljarskog štapa udaraju u biljarske kugle, čiji broj varira ovisno o vrsti igre.

Podrijetlo igre pripisuje se brojnim zemljama – među kojima su Francuska, Engleska, Italija, Kina i Španjolska, no ne može se tvrditi sa sigurnošću koja od navedenih zemalja doista jest kolijevka bilijara kakvog danas poznajemo.

Više detalja o povijesti biljara u svijetu i Hrvatskoj možete pronaći u ostalim potkategorijama u padajućem izborniku.