Hrvatski Biljarski Savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb.

T: +385 1 48 33 450
F: +385 1 48 33 450

OIB: 23915304463
IBAN: HR4923600001101477556
hbs@biljar.hr

Predsjednik
Ante Morić

Dopredsjednik 
Alexander Sabljak

Tajnik
Juraj Jurković
mob: +385 91 48 33 450
tajnistvo@biljar.hr

Skupština
Čine je predstavnici svih udruženih članova biljarskih klubova i Biljarski savez Zagreba

Upravni odbor
Ante Morić (predsjednik), Alexander Sabljak, Mario Baić, Saša Kušter, Dejan Matura

Stegovna komisija
Marko Rkman (predsjednik), Mladen Sever, Domagoj Lončarek
disciplinska.komisija@biljar.hr

Odbor za snooker
Alexander Sabljak (predsjednik), Davor Antičić, Aleksandar Vučetić
snooker@biljar.hr