Hrvatski Biljarski Savez
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb.

T: +385 1 48 33 450
F: +385 1 48 33 450

OIB: 23915304463
IBAN: HR4923600001101477556
hbs@biljar.hr

Predsjednik
Ante Morić

Dopredsjednik 
Alexander Sabljak

Tajnik
Juraj Jurković
mob: +385 91 48 33 450
tajnistvo@biljar.hr

Skupština
Čine je predstavnici svih udruženih članova biljarskih klubova i Biljarski savez Zagreba

Upravni odbor
Ante Morić (predsjednik), Alexander Sabljak, Mario Baić, Saša Kušter, Dejan Matura

Arbitražno vijeće
Alexander Sabljak(predsjednik), Samir Antunović, Marko Staletović

Stegovna komisija
Marko Rkman (predsjednik), Mladen Sever, Domagoj Lončarek
disciplinska.komisija@biljar.hr

Odbor za snooker
Alexander Sabljak (predsjednik), Davor Antičić, Aleksandar Vučetić
snooker@biljar.hr