HBS

Hrvatski biljarski savez (HBS) je nacionalni športski savez za cjelokupni biljarski sport (karambol, snooker i pool biljar).
HBS je osnovan: 17. veljače 1992. godine u Zagrebu

član:

Hrvatski olimpijski odbor

World Confederation of Billiard Sports (WCBS)

European Pocket Billiard Federation (EPBF)

World Pool Billiard Association (WPA)

The Union Mondiale de Billard (UMB)

European Billiard and Snooker Association (EBSA)

organigramm_wcbs