HBS

Hrvatski Biljarski Savez

Trg Krešimira Ćosića 11 , 10000 Zagreb
tel.: +385 1 48 33 450logo
fax: +385 1 48 33 450
OIB 23915304463
IBAN HR4923600001101477556
hbs@biljar.hr

Predsjednik
Ante Morić

Dopredsjednik
Goran Puškaš

Tajnik
Juraj Jurković
mob: +385 91 48 33 450
tajnistvo@biljar.hr

Skupština
Čine je predstavnici svih udruženih članova biljarskih klubova i Biljarski savez Zagreba

Upravni odbor
Ante Morić (predsjednik), Goran Puškaš, Ivan Prusac, Marko Lišnić, Mario Baić

Disciplinska komisija
Alexander Sabljak (predsjednik), Mladen Sever, Darko Šiljeg
disciplinska.komisija@biljar.hr

Odbor za snooker
Alexander Werner Sabljak (predsjednik), Krešimir Čudina, Filip Bermanec
snooker@biljar.hr