HBS

Hrvatski Biljarski Savez

Trg Krešimira Ćosića 11 , 10000 Zagreb
tel.: +385 1 48 33 450logo
fax: +385 1 48 33 450
OIB 23915304463
IBAN HR4923600001101477556
hbs@biljar.hr

Predsjednik
Ante Morić

Dopredsjednik
Goran Puškaš

Tajnik
Juraj Jurković
mob: +385 91 48 33 450
tajnistvo@biljar.hr

Skupština
Čine je predstavnici svih udruženih članova biljarskih klubova

Upravni odbor
Ante Morić (predsjednik), Goran Puškaš, Ivan Prusac, Marko Lišnić, Ivo Milin

Stegovna komisija
Dragan Poljak (predsjednik), Igor Soviček, Bruno Repanić
disciplinska.komisija@biljar.hr

Odbor za snooker
Goran Puškaš (predsjednik), Krešimir Čudina, Alexander Werner Sabljak
snooker@biljar.hr

Odbor za pool
Mladen Sever, Željko Dozan, Saša Kušter