Biljar u Svijetu

Različiti oblici biljara igraju se u određenim skupinama zemalja, odnosno područjima u svijetu, iako mnogi od tih oblika prelaze nacionalne granice.

Karambol se i dalje prvenstveno igra u Francuskoj i drugim europskim zemljama, a dosta je popularan u Južnoj Koreji, Indoneziji, Japanu, na Bliskom istoku, u Centralnoj i Južnoj Americi te u nekim afričkim zemljama.

Engleski biljar najpopularniji je u Britaniji i zemljama bivšeg carstva. Pool se prvenstveno igra na američkom kontinentu, no uživa veliku popularnost u Europi, na Filipinima, Tajvanu te u Kini (s podvarijantom kineske osmice).

Snooker je najrašireniji u Velikoj Britaniji i zemljama Commonwealtha, a sve veću popularnost uživa širom Europe te posebno u Kini.