Biljar u Hrvatskoj

Hrvatski biljarski savez osnovan je 17. veljače 1992. godine u Zagrebu. Član je The European Pocket Billiard Federation (EPBF) – Europske biljarske federacije, World Confederation of Billiard Sports (WCBS) – Svjetske konfederacije biljarskog sporta, World Pool Billiard Association (WPA) – Svjetske Pool biljarske organizacije od 1993. godine, European Billiards and Snooker Association (EBSA) – Europske Pool i Snooker organizacije od 2007. godine, Union Mondiale de Billard (UMB) – Europske Biljarske Karambol organizacije od 2008. godine.